Новини

18 апр 2016

Защитена дисертация

На 18 април 2016 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Александър Стайков представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги, докторанти и гости....
Continue Reading
11 апр 2016

Договор за сътрудничество с Белградския университет

Институтът за изследване на изкуствата към БАН и Университетът на Белград, департамент „История и изкуство”, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество....
Continue Reading

Събития

18 апр 2016

ШЕКСПИРОВИ ЧЕСТВАНИЯ 2016

Шекспир е жив! Едноименната програма на Британски съвет чества живота и творчеството му чрез голям брой събития и дейности по целия свят. В България програмата...
Continue Reading

Издания

6 апр 2016

140 години от рождението на архитект Пенчо Койчев

Сборникът, посветен на годишнината от рождението на архитект Пенчо Койчев включва статии, спомени и богат илюстративен материал в чест на забележителния български архитект. Съставители на сборника са доц. Мария Давчева и доц. Стела Ташева.
ISBN: 978-954-8594-59-2
Година: 2016
28 дек 2015

Проблеми на изкуството 1/2015

Редакционна колегия: проф. д.изк. Александър Янакиев, доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Ромео Попилиев, проф. Владимир Петрухин (Русия), акад. Гойко Суботич (Сърбия), доц. д-р Диана Гергова, чл. кор. Елка Бакалова, проф. д.изк. Иванка Гергова, доц. д-р Ингеборг Братоева, проф. д.изк. Камелия Николова (зам. гл. редактор), доц. д-р Виолета Василчина, проф. д.изк. Чавдар Попов Контакти:...
Continue Reading
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2015
8 фев 2016

Българско музикознание

Българско музикознание 4/2015 Редакционна колегия: Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавал- джиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк. Розмари...
Continue Reading
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2015
30 мар 2016

Мелпомена зад желязната завеса

Книгата представлява систематично изследване на актьорското изкуство в България през ХХ век. Във фокуса на внимание попада периодът след Втората световна война. Главна задача е изследване на актьорското изкуство от съвременна гледна точка и очертаване на основните процеси, проблеми и тенденции от епохата на социализма през втората половина на 40-те и през 50-те години, когато...
Continue Reading
Година: 2015
28 дек 2015

Проблеми на изкуството 2/2015

Редакционна колегия: проф. д.изк. Александър Янакиев, доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Ромео Попилиев, проф. Владимир Петрухин (Русия), акад. Гойко Суботич (Сърбия), доц. д-р Диана Гергова, чл. кор. Елка Бакалова, проф. д.изк. Иванка Гергова, доц. д-р Ингеборг Братоева, проф. д.изк. Камелия Николова (зам. гл. редактор), доц. д-р Виолета Василчина, проф. д.изк. Чавдар Попов Контакти:...
Continue Reading
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2015
30 мар 2016

Анимационните хибриди

„Анимационните хибриди“ (издание то ИК Титра) разглежда смесването на видове, жанрове и филмови кодове в нови екранни форми – една от най-съществените черти на съвременния филмов процес. Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в документалното кино. Изследването е изградено върху тезата, че именно специфичните особености на...
Continue Reading
ISBN: 978-954-92253-4-1
Година: 2015