Новини

21 Ян. 2016

Книгата на доц. Йоана Спасова-Дикова „Мелпомена зад желязната завеса“ е номинирана за „Икар 2015“

Книгата „Мелпомена зад желязната завеса. Народен театър: канони и съпротиви“, С. „Камея“, 2015 на доц. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор „Театър“ на Институт за изследване на изкуствата е номинирана...
Continue Reading
21 Дек. 2015

Балкански идентитет/и

Излезе от печат сборникът „Балкански идентитет/и” в рамките на съвместния проект между БАН и Македонската академия на науките (МАНУ) с координатори проф. д.изк. Милена Божикова...
Continue Reading
17 Дек. 2015

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР

На 17 декември 2015 година докторантката на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства Диана Тотева представи своето експозе пред членовете на научното жури, колеги и...
Continue Reading
8 Дек. 2015

Договор за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата и Университета на Ню Йорк в Тирана, Албания

Институтът за изследване на изкуствата подписа през есента на 2015 г. договор за технологично, научно и административно сътрудничество с (UNYT) в Тирана. UNYT е частен...
Continue Reading

Събития

21 Ян. 2016

Представяне на книгата „Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук“

На 27 януари 2015 г., 18,00 ч. в Големия салон на БАН ще бъде представено специалното издание на списание „Българско музикознание“ „Музикалнофолклорните диалекти на Елена...
Continue Reading

Издания

4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2014

Изкуствоведски четения 2014 представя доклади от Дванадесета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2014
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2013

Изкуствоведски четения 2013 представя доклади от Единайсета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2013
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2012

Изкуствоведски четения 2012 представя доклади от Десета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2012
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2011

Изкуствоведски четения 2011 представя доклади от Девета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2011
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2010

Изкуствоведски четения 2010 представя доклади от Осма научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2010
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2009

Изкуствоведски четения 2009 представя доклади от Седма научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2009
4 Февр. 2016

Изкуствоведски четения 2007

Изкуствоведски четения 2007 представя доклади от Пета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2007