Category

проекти-настоящи

ГРАМАТИКА НА РИМСКАТА ВИЛА. МЕТОДИКА ЗА ТРИИЗМЕРНА АРХИТЕКТУРНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен...
Виж още

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Ръкописи до края на ХІV в. 2 част: Богослужебни ръкописи и сборници

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Предложеният...
Виж още

Българските илюстрации съм приказките на Братя Грим и Шарл Перо, публикувани през ХХ век. Културологични и художествени аспекти

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Срок 20...
Виж още
1 2 3 5