Category

проекти-настоящи

Корпус на украсените славянски средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в.

Автор проф. д-р Елисавета Мусакова от сектор Изобразителни изкуства Срок от 02 Май 2017 до 02 Май 2020 г. Към проблемнотематичен модул...
Continue Reading

Методи на аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70

Срок от 28 Май 2016 до 28 Май 2019 Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство...
Continue Reading
1 2 3 4