Category

проекти-замразени

Текстове от Библейския корпус, използвани за надписи в църковната монументална живопис от ХІ до ХV век из българските земи (от Йеремия до Малахия)

Замразен от 01 Февруари, 2015 – 01 Февруари, 2018 Автор гл. ас. д-р Христо Андреев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО...
Continue Reading
1 2