Category

издания

ISBN: 978-954-322-499-9
Година: 2012
Категория: каталог

Християнско изкуство в Националния археологически музей – София. Каталог

Преди повече от 60 години най-старата и значителна българска музейна институция – Софийският народен музей е трансформиран в Археологически музей към БАН,...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-68-4
Година: 2017
Категория: монография

Римска идеална скулптура от България

„Римска идеална скулптура от България“ на гл.ас. д-р Марина Колева е монография, която изследва паметниците на римската идеална скулптура от провинциите Долна Мизия и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2019
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2019

Редколегия: проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. д. изк. Камелия Николова (зам. главен редактор), чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова,...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-73-8
Година: 2018
Категория: сборник

КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ΧΙΧ ВЕК В БЪЛГАРИЯ

Новият корпус  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на...
Виж още
1 2 3 4 26