Category

издания

ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2000
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2000

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2000
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2000

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2000
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2000

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2000
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2000

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg Свали
ISSN: 0204-823X
Брой: 4
Година: 2014
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2014

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 3
Година: 2014
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2014

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2014
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2014

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2014
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2014

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 3-4
Година: 2013
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3-4 /2013

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2013
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2013

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
1 19 20 21 22 23 26