Category

издания

ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2013
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2013

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 3-4
Година: 2012
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3-4/2012

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2012
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2012

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2012
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2012

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 3-4
Година: 2011
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3-4/2011

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. Искра Рачева, проф. д.изк....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2011
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2011

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. Искра Рачева, проф. д.изк....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2011
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2011

Редакционна колегия  Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. Искра Рачева, проф. д.изк....
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 4
Година: 2010
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2010

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елена Тончева, проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 2-3
Година: 2010
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2-3/2010

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елена Тончева, проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова...
Виж още
ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2010
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2010

Редакционна колегия Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), ст.н.с. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), ст.н. с. І ст. д.изк. Елена Тончева, ст.н....
Виж още
1 20 21 22 23 24 26