Category

издания

ISBN: 978-954-8594-51-6
Година: 2014
Категория: монография

Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век

В книгата „Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век“ се проследява развитието на архитектурната графика в периода като...
Continue Reading
ISBN: 978-954-8594-45-5
Година: 2013

Андрей Ляпчев 1866 – 1933

През 2013 г. се навършиха 80 години от кончината на Андрей Ляпчев (30.11.1866 – 08.11.1933) – един от най-забележителните български държавници през...
Continue Reading
ISBN: 978-954-8594-52-3
Година: 2015
Категория: монография

Алтернативни решения на съвременните търговски центрове

Монографията "Алтернативни решения на съвременните търговски центрове" на доц. д-р Мария Давчева е посветена на т.нар. "ритейл паркове" като вариант за бъдещото...
Continue Reading
ISBN: 978-954-8594-57-8
Година: 2015
Категория: сборник

Преосмисляйки историите на изкуствата през XX век

"Защо преосмисляйки"? Защо сега? Какво в днешната динамична културна ситуация,пренаситена от разнородни информационни потоци,стимулира очакването за история, която да представя възлови идеи...
Continue Reading
ISBN: 9789542972105
Година: 2012
Категория: монография

Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане

Книгата е интердисциплинарно изследване на един феномен, предопределил много страни от манталитета на българина през Възраждането – вярата в чудотворната сила на...
Continue Reading
1 2 3 4 5 21