Day

декември 28, 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Работа по колективния...
Виж още

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Корпусът на...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект...
Виж още

На кръстопътя на традициите: Кое е истинското българско църковно пеене? Стара ългарска музика III: ІХ – ХIХ в.

Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст  I. Информация за степента на...
Виж още

Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те години на ХХ в.)

Автор доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложената тема за планова задача ще продължи...
Виж още
1 2 3 5