Day

декември 28, 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Срок от 24 Февруари до 01 Февруари.2018 Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Continue Reading

Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и научен опис

17 Февруари, 2015 – 17 Февруари, 2018 Автор чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Continue Reading
1 2 3 5