Day

февруари 4, 2016

ISSN: 1313 - 2342
Година: 2014
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2014

Изкуствоведски четения 2014 представя доклади от Дванадесета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2013
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2013

Изкуствоведски четения 2013 представя доклади от Единайсета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2012
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2012

Изкуствоведски четения 2012 представя доклади от Десета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2011
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2011

Изкуствоведски четения 2011 представя доклади от Девета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2010
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2010

Изкуствоведски четения 2010 представя доклади от Осма научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2009
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2009

Изкуствоведски четения 2009 представя доклади от Седма научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2008
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2008

Изкуствоведски четения 2008 представя доклади от Шеста научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2007
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2007

Изкуствоведски четения 2007 представя доклади от Пета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISBN: 954-91697-9-0
Година: 2006
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2006

Изкуствоведски четения 2006 представя доклади от Четвърта научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още
ISBN: 954-91697-4-x
Година: 2005
Категория: Изкуствоведски четения

Изкуствоведски четения 2005

Изкуствоведски четения 2005 представя доклади от Трета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области...
Виж още