Day

февруари 8, 2016

ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2015
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2015

Българско музикознание 4/2015 Редакционна колегия: Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен...
Continue Reading

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство в България), професионално направление 8.1. Теория на...
Continue Reading