Day

август 9, 2016

ISSN: 0032 - 9371
Брой: 2
Година: 2016
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2016

Редакционна колегия: проф. д.изк. Александър Янакиев, доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Ромео Попилиев, проф. Владимир Петрухин (Русия), акад. Гойко Суботич...
Виж още