Day

октомври 30, 2016

Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени на мебелната промишленост на територията на Столична община

Автор гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекснт Кратък анализ на степента...
Виж още

Tрадиционната музика на българските турци и културните политики в България през 50-те и 60-те години на ХХ в.

Автор гл. ас. д-р Лумяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Традиционната музика на малцинствените групи...
Виж още