Day

юли 4, 2017

ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2017

Българско музикознание 1/2017

Редакционна колегия: Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р...
Continue Reading