Day

август 15, 2018

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2018

„Рукою грешнаго изуграфа…”. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерна епоха Към въпроса за хронологичните и териториални рамки на костурския художествен...
Виж още