Day

август 15, 2018

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2018
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2018

Редакционна колегия: проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. Владимир Петрухин (Русия), доц. д-р Виолета Василчина, акад. Гойко Суботич (Сърбия), проф. д-р...
Виж още