Day

юни 9, 2020

Излезе от печат книгата на Кристина Япова: „Знанието за музиката: исторически рефлексии, филисофски перспективи“

Излезе от печат том втори на книгата на проф. Кристина Япова. ЗНАНИЕТО ЗА МУЗИКАТА. Исторически рефлексии, философски перспективи. Том 2. София: Институт...
Виж още