Day

юли 30, 2020

ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2020

Редколегия: проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. д. изк. Камелия Николова (зам. главен редактор), чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова,...
Виж още