Новини

18 апр 2016

Защитена дисертация

На 18 април 2016 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Александър Стайков представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги, докторанти и гости....
Continue Reading
11 апр 2016

Договор за сътрудничество с Белградския университет

Институтът за изследване на изкуствата към БАН и Университетът на Белград, департамент „История и изкуство”, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество....
Continue Reading
1 апр 2016

Издателството на Института за изследване на изкуствата отбелязва своя 10-годишен юбилей

През 2016 година издателството на Института за изследване на изкуствата отбелязва своя 10-годишен юбилей.  Благодарим на всички автори, с които екипът на издателството работи, за...
Continue Reading

Събития

18 апр 2016

ШЕКСПИРОВИ ЧЕСТВАНИЯ 2016

Шекспир е жив! Едноименната програма на Британски съвет чества живота и творчеството му чрез голям брой събития и дейности по целия свят. В България програмата...
Continue Reading

Издания

18 апр 2016

Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане

Книгата е интердисциплинарно изследване на един феномен, предопределил много страни от манталитета на българина през Възраждането – вярата в чудотворната сила на Пре-света Богородица. Писмени и устно предавани разкази, легенди, изображения на извършени от Божията майна чудеса, нейни чудотворни икони на днешната територия на България и ритуалите на почитанието им – това е кръгът от...
Continue Reading
ISBN: 9789542972105
Година: 2012
18 апр 2016

По пътя на несебърските икони/ In the Steps of Nessebar’s Icons

В основата на това проучване стоят няколко неизвестни фотографии на Несебър, направени по поръчка на Народния археологически музей в София през 20-те г. на ХХ в. Те хвърлят нова светлина върху културното наследство на Несебър и по-специално върху съдбата на огромното количество запазени иконописни произведения, които днес са част от най-големите сбирки на християнско изкуство...
Continue Reading
ISBN: 9789548594400
Година: 2015
18 апр 2016

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа

Второто поколение зографи от Самоковската живописна школа" е изключително ценен труд, тъй като предлага научна информация за трима незаслужено забравени зографи, които дълго стояха в сянката на най-популярния от тази школа – Захарий Зограф. Става дума за Димитър Христов Зограф, Йоан Николов Иконописец и Костадин Петрович Вальов. В книгата се представя изчерпателно тяхното творчество –...
Continue Reading
ISBN: 9789542972075
Година: 2015
18 апр 2016

Гръцки зографи в България след 1453 г.

Изследването „Гръцки зографи в България след 1453 г.” е резултат от многогодишен труд на авторите в рамките на едноименен проект, финансиран от Фондация „А. С. Онасис”. Събран и обработен е огромен материал, част от който се публикува за пръв път. Това е първото научно двуезично (на български и гръцки език) изследване в издателската практика на...
Continue Reading
ISBN: 978954859594127
Година: 2008
18 апр 2016

Early Byzantine and Medieval Architectural Sculpture in Sozopol

Книгата на доц.д-р Ива Досева е насочена към академичната колегия и всички интересуващи се от проблемите на ранновизантийската култура и развитието на българската наука за късната античност и средновековието като цяло.
ISBN: 978-954-90260-2-3
Година: 2012
18 апр 2016

Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници

В изданието са представени произведения, посветени на българския владетел, като в концепцията за техния подбор е търсена разнообразна интерпретация на историческия период, отвъд традиционното мислене за цар Самуил, свързано с последната му битка и ослепените му воини. Участват творби, притежание на Националния музей на българското изобразително изкуство, Националния военноисторически музей, Регионалния исторически музей на Благоевград,...
Continue Reading
ISBN: 978-954-8594-47-9
Година: 2014
18 апр 2016

Наследството на отец Неофит Рилски. Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти

Сборникът представя материали от научна конференция, посветена на честването на 130-годишнината от смъртта на йеромонах Неофит Рилски, проведена през април 2011. Автори на текстовете в сборника са: Аделина Ангушева, Асен Атанасов, Благовест Върбаков, Елена Гетова, Румяна Дамянова, свещ. Георги Десподов, Димитър Димитров, Иван Желев Димитров, Янко Димитров, Маргарет Димитрова, Мая Иванова, Татяна Илиева, Недка Капралова,...
Continue Reading
ISBN: 978-954-8594-32-5
Година: 2012