2 мар 2019

Молитвени пътувания на българите през XVIII и XIX в. и изкуство

19 Февруари 2019 – 30 Април 2021 г.
Ръководител чл.- кор. проф. Иванка Гергова.
Екип: доц. д-р Александър Куюмджиев, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Майя Захариева и Дарина Бойкина, докторант 

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

В рамките на проекта Наследство БГ, в което Институтът за изследване на изкуствата участва,от януари 2019 г., стартира научен проект с участници от Института на тема „Молитвени пътувания на българите през 18 и 19 в. и изкуство“. Проектът има за цел да проучи какви произведения на изкуството са донасяли българите от своите поклоннически пътувания до Светите земи в Палестина и до Света гора и какво е отражението на „поклонническите“ теми в творчеството на български майстори. Предвижда се създаване на база данни с документирани творби и отпечатване на сборник с научни изследвания. Планирано е и създаване на два сценария за документални филми, свързани с поклонничеството.