1 апр 2019

Изложба „Българските художници за децата“ в Пловдивския университет

На 28.03.2019 година в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше открита изложбата, представяща проекта „Българските художници за децата“ на Института за изследване на изкуствата – БАН. Тя гостува на катедра „Естетическо възпитание“ и ще остане на вниманието на преподавателите, студентите и гостите на университета до 10 май 2019 година. Фотограф: Петър Балински.9 10 11 12