15 апр 2019

Учени от Института за изследване на изкуствата – БАН участваха в инициативата на СУ „Св. Климент Охридски“

Spassova Martonova BAN SU AsiaУчени от Института за изследване на изкуствата – БАН взеха участие в
инициативата от бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”,
субсидиран по проект на Студентски съвет към Софийски университет „Св. Климент
Охридски”. Проявата бе и със социална кауза – събраните средства от кампанията се
даряват на Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“.
Проектът се реализира като културно научно-приложно събитие под надслов
„ВИЕТАЙИНДО – заедно в културното многообразие“, посветено на културното
разнообразие, пъстрия и необятен свят на Виетнам, Тайланд и Индонезия.
Организира се от специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ от Центъра
за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на
Софийския университет. Инициативата се проведе в дните от 11 до 12 април 2019.
Партньори на проявата са Посолство на Република Индонезия, Посолство на Социалистическа Република
Виетнам и Почетно консулство на Кралство Тайланд в България.
Учените от Институт за изследване на изкуствата – БАН: проф. д-р Йоана
Спасова-Дикова и доц. д-р Андроника Мартонова изнесоха академични лекции за
традиционните перформативни изкуства на Индонезия и филмовата култура на
Тайланд.
https://www.uni-
sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/vietajindo_s_bitie_posveteno_na_kulturnoto_raznoob
razie_p_striya_i_neobyaten_svyat_na_vietnam_tajland_i_indoneziya