24 фев 2020

Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България, в рамките на Националната научна програма Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Проф. д-р Бисерка Пенкова, ръководител,
Екип: доц. д-р Маргарита Куюмджиева, гл. ас. д-р Мария Колушева и гл. ас. д-р Цвета Кунева

Срок от 04 Март до 31 Декември 2019 г.
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Проект „Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България” по Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие” 2019 г. (КИННПОР)
Корпусът на стенописите от XVI век в България е част от поредицата емблематични за Института за изследване на изкуствата издания, замислени в рамките на проекта Корпус на византийската монументална живопис на Международната византоложка асоциация, започнат още през 1982 г.
Основната цел на настоящия тригодишен проект е допълване и актуализация на словесната, графична и образна документация на паметниците на монументалната живопис в България от ХVІ в. на базата на реалното състояние на църквите, на новите изследвания и съвременните технологии. Към сегашния момент списъкът на паметниците от XVI в. наброява 30, но проучванията по проекта вероятно ще увеличат тази бройка.
За първия етап са предвидени 5 вида основни дейности: актуализация и допълване на списъка с паметниците; събиране на информация и библиография; теренни проучвания; изработка на графични схеми и архитектурни планове; подготовка на корпусни единици. Като резултат от работата по проекта за настоящата 2019 г. допълнително са предвидени 3 научни публикации в периодични издания и сборници и 3 доклада на научни конференции.
Екип: проф. д-р Бисерка Пенкова (ръководител), доц. д-р Емануел Мутафов, доц. д-р Маргарита Куюмджиева, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Цвета Кунева, гл. ас. д-р Майя Захариева, гл. ас. д-р Мария Колушева, докторант Веселина Йончева.