23 апр 2019

Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България и Отпечатване на сборник Пътища на балканските зографи, в рамките на Националната научна програма Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Проф. д-р Бисерка Пенкова, ръководител,
Екип: доц. д-р Маргарита Куюмджиева, гл. ас. д-р Мария Колушева и гл. ас. д-р Цвета Кунева

Срок от 04 Март до 31 Декември 2019 г.
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Проект „Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България” по Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие” 2019 г. (КИННПОР)
Корпусът на стенописите от XVI век в България е част от поредицата емблематични за Института за изследване на изкуствата издания, замислени в рамките на проекта Корпус на византийската монументална живопис на Международната византоложка асоциация, започнат още през 1982 г.
Основната цел на настоящия тригодишен проект е допълване и актуализация на словесната, графична и образна документация на паметниците на монументалната живопис в България от ХVІ в. на базата на реалното състояние на църквите, на новите изследвания и съвременните технологии. Към сегашния момент списъкът на паметниците от XVI в. наброява 30, но проучванията по проекта вероятно ще увеличат тази бройка.
За първия етап са предвидени 5 вида основни дейности: актуализация и допълване на списъка с паметниците; събиране на информация и библиография; теренни проучвания; изработка на графични схеми и архитектурни планове; подготовка на корпусни единици. Като резултат от работата по проекта за настоящата 2019 г. допълнително са предвидени 3 научни публикации в периодични издания и сборници и 3 доклада на научни конференции.
Екип: проф. д-р Бисерка Пенкова (ръководител), доц. д-р Емануел Мутафов, доц. д-р Маргарита Куюмджиева, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Цвета Кунева, гл. ас. д-р Майя Захариева, гл. ас. д-р Мария Колушева, докторант Веселина Йончева.
Проект „Отпечатване на сборник „Пътища на балканските зографи” 2019 г. (КИННПОР)
Поради специфичната социо-културна ситуация на Балканите, през периода ХV-ХVІІ в. на територията на днешна България са създадени произведения на изкуството, дело не само на местни майстори, но и на такива от близки или по-далечни краища. Изясняването на авторството на тази разнообразна продукция все още е в процес на проучване, но нито местната традиция, нито външните влияния, могат да бъдат разпознати и анализирани ако не се познава общата картина на балканското изкуство. Целта на настоящия сборник е да се погледне по друг начин на връзките и взаимодействията на българското изкуство от периода с художествени центрове от Балканите от епохата, които в голяма степен определят неговата специфика.
Сборникът представя проучванията на екипа изследователи, осъществени в рамките на проект (ДФНИ К 02/8 от 2014 г.), на голям брой стенописни паметници на територията на Българя, Гърция, Македония, Сърбия и Албания.
Текстовете са структурирани в два основни раздела. В първия са включени обобщаващи текстове за някои от основните художествени школи и центрове на Балканите от периода, както и за методите и организацията на работа на зографите. Във втория са представени 30 църкви и манастири със стенописи от периода ХV-ХVІІ в., като акцентът пада върху евентуалните стилови и иконографски връзки между тях. Всички текстове са придружени от основна актуална библиография.
Екип: проф. д-р Бисерка Пенкова (ръководител), доц. д-р Маргарита Куюмджиева, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Цвета Кунева, гл. ас. д-р Майя Захариева, гл. ас. д-р Мария Колушева, гл. ас. д-р Цветан Василев.