22 юни 2019

Микротоналитетът в композицията на границата на ХХ и ХХІ век (Микротоналните търсения в композицията от ХХІ век)

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сектор Музика
Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Изследването е в рамките на финансирания от ФНИ проект Съвременна музикална композиция, теория и философия, с основни автори като Церха, Лахенман, Олга Нойвирт, Хаас, Х.Утц, С. Пиронков, Б. Спасов и Вл. Панчев и др. Ще се обособи проблемът за микротоналните търсения и концептите, с които те са свързани – като тенденция в творчеството на тези и други автори.