26 юни 2019

Писмо до министъра на образованието и омбудсмана на РБългария

эрих-плюсСъветът на директорите на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН настоява за спешни мерки от страна на Министерството на образованието и науката за контрол върху работата на НАЦИД и конкретно за сформирането на специализирана комисия от представители на всички направления в науката, които да контролират действията на служителите на споменатия център, тъй като голяма част от критериите в ЗРАСБ от 2018 г. се прилагат незаконосъобразно и механично, толерирайки предимно точните и природните науки.
Текстът на писмото можете да намерите тук