10 юли 2019

Реферирано издание

"Проблеми на изкуството”, единственото в България академично научно списание в областта на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства, издание на Института за изследване на изкуствата при БАН, от 9 юли 2019 г. е реферирано в ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities). В Европейския научноизледователски указател за периодика на хуманитаристиката се вписват заглавията на периодични издания, отговарящи на определени норми за академично качество на публикациите.
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=485740