15 юли 2019

Излезе от печат сборникът „Изкуствоведски четения 2018“

New Art Modile 2018 Тематичният сборник „Изкуството в Европа: модели и идентичности“ обхваща доклади, разглеждащи проблематика като визуалното в театъра и въпроса за идентичността; изобразителното изкуство в европейски контекст и диалога на националното с универсалното; идеята за националното и транснационалното и културните взаимодействия в музиката; модели и идентичности в балканското и европейското кино и т.н.