19 юли 2019

Studemus et servamus pulchrum

Проучваме и съхраняваме красивото.

Посвещава се на 150 години от създаването на БАН

Над видеото работиха:
Светла Нейкова, Александър Нушев и Арети Асприду