12 авг 2019

Личните контакти на учените прерастват в институционално сътрудничество

20190812_103453През м. август 2019 г. бе подписан меморандум за сътрудничество между Института за изследване на изкуствата при БАН и Университета „Адам Мицкевич“ в гр. Познан, Полша. В рамките на това сътрудничество учени и преподаватели от двете страни ще обменят визити на докторанти, ще обмислят общо кандидатстване по проекти, ще организират конференции, семинари, теренни проучвания и пр. Университетът „Адам Мицкевич“ в гр. Познан е основан през 1611 г. и е един от най-големите ВУЗ-ове в днешна Полша, а качеството на образованието в него го нарежда неизменно сред първите три полски университета. Обект на най-сериозно сътрудничество ще бъде Факултетът по класически и нови филологии и конкретно Института за славянски филологии, където полските колеги разработват най-общо културологична тематика, част от която е свързана и с изкуствата в България.
Двигатели на идеята за институционализиране на професионалните връзки са от българска страна доц. д-р Стефка Венкова и доц. д-р Войчех Йожвяк от страна на Познанския университет. Двамата колеги редовно използват програмата на ЕС „Еразъм+“, за да правят видими своите изследвания в областта, респективно на музикознанието и кинознанието в двете страни.
На 12.08.2019 г. в София бяха разменени и първите дарения от издания на двете институции, които се надяваме да задълбочат културните взаимодействия между полската и българската научна общност.