31 окт 2019

Лекция на Марко Катич от Белградския университет в Института за изследване на изкуствата

DSC_6646DSC_6660

На 29 октомври 2019 в Института за изследване на изкуствата при БАН се проведе поредната сбирка на семинара ПОКЛОННИЧЕСТВО И ИЗКУСТВО организиран от проекта МОЛИТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК И ИЗКУСТВО.
Темата на лекцията бе:
ЙЕРУСАЛИМИИ – ХАДЖИИ, ИКОНОПИСЦИ И ПАЗАРЪТ НА ИКОНИ В ЙЕРУСАЛИМ ПРЕЗ XVIII И XIX В.
Лекторът, Марко Катич, е докторант във Философския факултет на Белградския университет. Темата на доктората му е свързана с визуалната култура на поклонничеството в Сърбия. Марко Катич работи от години в областта на поклонническите евлогии, донасяни на Балканите от Светите земи в Палестина през XVIII и XIX векове и е един от малкото учени, които се занимават с тази материя.
Лекцията засегна широк кръг от теми: писмени извори, в които се обрисува отношението на поклонниците към донесените от светите места евлогии, начина, по който са набавяни, техните цени; сведенията за съществуващи в Йерусалим ателиета за изработване на предмети, купувани от поклонниците; подписани произведения на живописта; бе дискутиран и проблема за етническата принадлежност на майсторите.
На сбирката на семинара освен участниците в проекта присъстваха учени от Института за изследване на изкуството, Института за литература при БАН, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Кирило-Методиевия научен център при БАН, Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ, Националната художествена академия, реставратори и журналисти.