19 дек 2019

ДЕБЪРСКИ МАЙСТОРИ ВЪВ ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ

downloadИзданието е резултат от работата на българския екип от междуакадемичния проект „Изкуството на XVIII
и XIX в. Дебърска и Самоковска художествени школи“, който се осъществи в рамките на сътрудничество
между академиите на науките на България и Македония.
Издирени са, документирани и изследвани произведения на дебърски майстори строители, зографи и
резбари на територията на Видинска епархия – Видинско, Ломско и Берковско. В каталожната част на
книгата са включени произведения от повече от 20 църкви, сбирката на Видинска митрополия,
Видинския и Ломски музеи и Художествената галерия в Берковица. Повечето произведения се
публикуват за пръв път. Книгата е много богато илюстрирана. Автори на тома са чл.-кор. Иванка
Гергова, проф. Елена Генова, доц. Иван Ванев и гл.ас. Майя Захариева.

Заглавие: Изкуството на XVIII и XIX в. Дебърска и Самоковска художествени школи
Автор: Иванка Гергова, Елена Генова, Иван Ванев, Майа Захариева
ISBN: 978-954-8594-66-0
Брой: Том 1
Година: 2017