21 дек 2019

Културно-комуникативни стратегии в българското кино

Автор гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства
Срок от 20 Декември 2019 до 11 Декември 2020
Към праблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност

Темата ще се разработва в рамките на финансирания от Фонд Научни изследвания проект Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности.