21 фев 2020

СКРЪБНА ВЕСТ

На 20.02.2020 г. ни напусна чл.- кор. проф. д. изк. Неделчо Милев.
Професор Неделчо Милев работи в Института за изкуствознание от 1968 г. Дългогодишен ръководител на секция Кино и телевизия (1973 – 1986) и член на редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството. Член-кореспондент на БАН в направление Изкуствознание от 2004 г.
Научните трудове на проф. Неделчо Милев Теория за елементите на киното, Драматичния екран (опит за обща теория на киното), Относителност и екран са основополагащи за формиране на българската филмова теория, а заслугите му за изграждане на кинонауката и кинообразованието в България са безспорни и признати у нас и в чужбина.
Поклон пред светлата му памет!
 
Поклонението ще се състои на 23 февруари 2020 г., неделя, от 15.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.
 

От ръководството и
колегите от
Института за изследване на изкуствата