5 мар 2020

Списание „Българско музикознание“ в ERIH PLUS

От 4 март 2020 г. списание „Българско музикознание“ е включено в списъка с реферирани издания на Европейския научноизследователски указател за периодика на хуманитаристиката (ERIH PLUS).
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485717
Списание „Българско музикознание“ е единственото научно специализирано списание за музика и музикознание у нас и се издава от Института за изследване на изкуствата http://artstudies.bg/?page_id=200