5 юни 2020

Излезе от печат монографията на Михаил Луканов „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти““

M. Lukanov BG циркИзлезе от печат книгата „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти“ – монография на гл.ас. д-р Михаил Луканов, сектор Музика на Института за изследване на изкуствата. Предмет на изследването е музиката на арената на българските циркове като специфики и функции от края на 19 в. докъм края на 80-те години на 20 в., време, когато цирковата практика съществува в творческа „симбиоза“ с музикални изпълнения, осигуряващи художествено оформление към спектаклите. Това е и периодът, в който циркът се проектира като съществено средство за медииране на музика в социалното пространство. Текстът цели да открои общата картина от музикални изяви на цирковата „сцена“ в България като история, ключови фигури и състави и да потърси обобщения за тяхното място в българската култура. Книгата е втори том от поредицата DE ARTIBUS MONOGRAPHIAE, която представя монографични изследвания на сътрудници на Института.