30 юли 2020

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2020

Редколегия: проф. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. д. изк. Камелия Николова (зам. главен редактор), чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова, проф. д. изк. Чавдар Попов, проф. д. изк. Ромео Попилиев, проф. д-р Диана Гергова, проф. д-р Ингеборг Братоева, проф. д-р Надежда Маринчевска, доц. д-р Виолета Василчина
Международен редакционен съвет: чл. кор. проф. д. изк. Елка Бакалова (България), акад. Гойко Суботич (Сърбия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Патрис Павис (Франция и Обединено кралство), проф. д-р Яна Хашъмова (САЩ), проф. д-р Мариан Цуцуй (Румъния)
Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: 02 944 24 14
факс: 02 943 30 92
probleminaizkustvoto@gmail.com

Заглавие: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството
Свали: Problemi-2-2020-summaries-content_