3 авг 2020

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МУЗЕЯ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР“

На 31.07.2020 г. директорът на Института за изследване на изкуствата подписа договор за сътрудничество с Музея „Старинен Несебър“, Бургаска област. В рамките на този договор институциите ще си сътрудничат в подготовката и реализацията на културни, научни и образователни инициативи, включително подготовка на съвместни проекти пред национални и европейски донорски програми. Особен интерес за колегите от Института представляват съвместните издания и изложби, които предстои да се договорят с Музея „Старинен Несебър“, връчването на награди за изявени творци, както например масираните инициативи за популяризирането на несебърските църкви и икони. Екип от учени от ИИИзк-БАН вече осъществи експедиция с цел заснемане на стенописите в църквата „Св. Стефан“, която е част от материала, предвиден за включване в изданието по проекта „Корпус на стенописите в България от XVI век“, финансиран от националната научна програма КИННПОР на МОН. Сътрудници на Музея „Старинен Несебър“ от своя страна вече използват експертната помощ на учените от ИИИзк-БАН например за разчитане на гръцки надписи, консултации за докторанти от Музея и пр.