6 окт 2020

Нова монография изследва принципите на хореографската режисура в балетното изкуство

Anelia YanevaНова монография изследва принципите на хореографската режисура в балетното изкуство. „Архитектонични принципи на хореографска режисура в балетното изкуство“ на проф. Анелия Янева от Института за изследване на изкуствата на БАН е третият по ред том от серията „De Artibus Monographiae”.

Един от съществените приноси на това изследване е въвеждането на понятиен език в българската литература за балетното изкуство, както и дефинирането на отличителните му характеристики. Изясняването на понятията е важно за определянето на йерархичните зависимости и взаимовръзки, които да образуват едно цяло –  завършената художествена форма.

Като доказателства за тезите си, проф. Янева привежда много примери от балетното творчество и съчетавайки теорията с емпириката, успява да постигне максималното в рамките на своето изследване. Синтезът между изкуствата също е проблем, който авторката засяга в монографията, като обяснява взаимовръзките между композитор, диригент, сценограф, костюмограф, хореограф и режисьор за изграждането на цялостната концепция на една балетна творба.

Проф. Анелия Янева е доктор по балетознание на ИИзкИ – БАН, защитава дисертация по История на танца в Санкт Петербург.  Като хореограф поставя повече от  10 самостоятелни сюжетни балета и 70 хореографски миниатюри. Автор е на 14 самостоятелни книги за балет и съавтор в 7 енциклопедични издания. Носител е на много награди за хореография, преподавателска и научна дейност. Ръководител на изследователска група „Музикален театър“ в Института за изследване на изкуствата на БАН.