8 дек 2020

Нова книга на Росица Драганова

Излезе от печат монографията на доц. д-р Росица Драганова «Музиката в българското училище в края на XIX и началото на XX век». Книгата е посветена на формирането и спецификата на музикалнопедагогическата практика в България след Освобождението. Но, както това е известно на запознатите с музикалната ни история, по това време именно училището е едно от основните места за музициране и своеобразно огнище на активно развиващата се българска музикална култура. Затова и задачите на изследването са свързани не само с разкриване и преосмисляне на процесите в музикалното образование, но и с актуализиране на знанието за динамиката на музикалната ни култура в края на XIX и началото на XX век. В книгата са включени подбрани нотни примери, както и документални и портретни фотографии. Специално са представени биографични сведения и коментари за ролята на общо 32 дейци на българската музика и просвета от периода и са посочени актуалните източници за тях.