28 окт 2021

Чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева е избрана за академик на БАН

SKuyumdzhievaЧл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева от Института за изследване на изкуствата – български учен, музиковед, е избрана за академик на БАН. Тя работи в областта на музикалната византология и славистика – изследва нови извори и произведения в българската музикална история от ІХ до ХІХ в. поставяйки нови методологически основи при проучването на българската и балканската православна музика.

Завършва Теоретичния факултет и пиано в Национална музикална академия (1972). Специализирала е в: Institut für Musikwissenschaft an der Universität in Hamburg, Германия (1986) и Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Harvard University, САЩ (1993).

Кандидат на науките (1980). Доктор на науките (1996). Ст.н.с. I ст. в ИИзк–БАН (2000). Член-кореспондент на БАН (2012).
Ръководител е на сектор „Музика“ в ИИИзк–БАН от 2006 до 2012 г. През 2012 г. е избрана за зам.-председател на БАН; председател на Експертния съвет за издателска дейност към УС на БАН (2012–2016); съветник на Председателя на БАН (2013–2017).

Преподава в Национална музикална академия от 2011 г., а в Софийския университет – от 2012 г. Член е на СБК (1975); Национален комитет „Паметта на света“ към ЮНЕСКО (2011); Асоциация на византолозите и медиевистите в България (2012); Български национален комитет на славис­тите; Комитет за наблюдение на програмата за ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество между България и Р. Македония (2014); Musica Antiqua Europae Orientalis (1978); Cantus Planus Study Group (1992); International Study Group of Byzantine Music (1999); International Association of Byzantine Studies and Hymnography (2009); International Society of Orthodox Church Music (2009); Inter-Academy Council for SouthEast Europe (2014).

Печелила е редица награди, сред които: награда от БАН за млад учен (1974); медал „1300 г. България“ (1981); награда от БАН (1983); награда от БНР за цикъл лекции (1983); „Книга на годината“ от СБК (2012, 2015).