20 дек 2022

Участие на учени от Института за изследване на изкуствата – БАН в поредна среща на Европейския алианс на академиите в Берлин

20221216_145312От 15-ти до 16-ти декември 2022 в Берлин се състоя поредната среща на Европейския алианс на академиите, основан през 2020 по инициатива на Академията за изкуства в Берлин (Akademie der Künste), в рамките на Германското председателство на Европейския съюз. В организацията членуват вече повече от 70 академии за изкуства, политици в сферата на културата, както и по-малки културни институции и неправителствени организации. Институтът за изследване на изкуствата – БАН е член на Алианса от 2021. 

Тема на форума беше „Свободата на изкуството във времена на война и криза“.

За официален гост беше поканена, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на Института, която взе участие в дискусиите и в обсъжданията на новоприетата Програма на Алианса.

Една от предприетите инициативи на Алианса през 2022 беше изграждането на дигиталната платформа LOOM (буквално на англ. „тъкачен стан“). Преплитане на изкуствата в Европа. Идеята е чрез платформата да се осъществява сътрудничество между институциите и артистите, предоставяща възможни отговори на актуални социални и културни въпроси. Новото дигитално пространство е изградено с цел промотиране на каузата за свобода в изкуствата, в което артистичните позиции се съпоставят с настоящите политически предизвикателства.

joana_berlin2„Това е един интердисциплинарен проект, който по време на криза дава възможността за нов фокус върху перформативните живи изкуства, които най-много пострадаха от пандемията”, каза за платформата проф. Йоана Спасова-Дикова.

Един от първите участници в платформата беше гл. ас., д-р, арх. Димитрина Попова от Института за изследване на изкуствата на БАН. Тя е избрана сред десетки кандидати за виртуалната резиденция “Ignorance is strength”, която се проведе през изминалата 2021 г. Попова представи проекта си “Петте къщи”.

Наред с богатата публична програма бяха обсъдени и дейностите на Алианса, свързани с бъдещето на организацията и мястото ѝ на европейската арт сцена, възможностите за колаборации между различните институции – членки и по какви нови пътища трябва да поеме в тази динамично променяща се обстановка.