24 дек 2015

Българско музикознание 2/2014

korici-1-4 BW.indd

Редакционна колегия:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк.
Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк.
Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавал-
джиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк. Розмари Стателова, доц. д-р Румяна Каракостова (замeст-
ник-главен редактор), проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф.
д-р Тимоти Райс (САЩ)

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2014
Категория: Българско музикознание