1 яну 2016

Българско музикознание 2/2015

782c144bed4d704568efd29e93a023f3

Редакционна колегия:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (замeстник-главен редактор), проф. д.изк.
Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. д-р Иванка Влаева, доц. Искра Рачева, проф. д.изк.
Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавал-
джиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк. Розмари Стателова, доц. д-р Румяна Каракостова (замeст-
ник-главен редактор), проф. д.изк. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф.
д-р Тимоти Райс (САЩ)

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823X
Брой: 2
Година: 2015
Категория: Българско музикознание
Свали: AMartonova_Recenzia_AStaykov