28 дек 2015

Проблеми на изкуството 2/2011

212c010024668797f962b3cf5eb7296a

Редакционна колегия:
проф. д.изк. Александър Янакиев, доц. д-р Бисерка Пенкова (главен редактор), проф. д.изк. проф. Васил Стефанов, проф. Владимир Петрухин (Русия), акад. Гойко Суботич (Сърбия), доц. д-р Диана Гергова, чл. кор. Елка Бакалова, проф. д.изк. Иванка Гергова, доц. д-р Ингеборг Братоева, проф. д.изк. Камелия Николова (зам. гл. редактор), доц. д-р Виолета Василчина, проф. д.изк. Чавдар Попов

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: 02 944 24 14
факс: 02 943 30 92

Свали

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2011
Категория: Проблеми на изкуството