28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Корпусът на стенописите от ХІХ в. в България е нов мащабен проект на Института за изследване на изкуствата, продължаващ традицията на издадените вече корпуси на стенописите от ХVІІ и ХVІІІ в. Той представлява фундаментално научно изследване, което има за цел да изработи цялостна документация за паметниците на църковната стенопис от ХІХ в. у нас. Огромният брой на стенописните паметници от ХІХ в. (над 200) налага разделянето на корпуса на три части. Настоящият проект е първата част от този корпус. Тя обхваща паметниците до средата на века, които по предварителен списък, наброяват 65 църкви. Те ще се подложат на пълно историческо, архитектурно, изкуствоведско, епиграфско и реставрационно проучване. Целта на проекта е резултатите от това проучване да бъдат публикувани в книга, представляваща първи том от корпуса на стенописите от ХІХ в. в България.
Проектът е от съществено значение за опазване, документиране и популяризиране на културното наследство у нас. Той ще позволи да бъдат съхранени сведенията за някои паметници, намиращи се в аварийно състояние. В завършения си вид проектът ще представлява основна база за бъдещи проучвания на изкуствоведи, реставратори, историци, археолози, епиграфи и др. като може да бъде използван и като справочно издание за по-широк кръг читатели. Проектът би предоставил осъвременена и точна информация за паметниците на стенописта от ХІХ в., което е крайно належащо и за всички форми на културен туризъм у нас, използващи често невярна и непълна информация.