28 дек 2015

Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България

Автор проф. д.изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Работа по колективния проект Корпус на средновековната стенопис от първата половина на ХІХ век в България,  финансиран от ФНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Изображенията на църкви в иконите „Богородица Живоносен източник” няма да бъдат обект на анализ, но в отделни случаи биха могли за бъдат използвани като съпоставителен материал.