1 мар 2016

Погледът от България към художествената култура във Франция през 1960-те години

Срок 05 Януари 2016 – 05 Януари 2020
Удължен с една година поради участие на автора във финансирания от ФНИ проект Българският ХХ век в изкуствата и културата (НС, п. 7/27.10.2017 г.)

Автор проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА

В това изследване ще се дискутират художествените контакти и информираност за френската арт сцена през 1960-те години в два аспекта: чрез публикациите в сп. "Изкуство", в. "Народна култура", сп. "ЛИК" (основано през 1965 г.) и др. и от гледна точка от художниците, чиито личен опит се различава от практиките, моделирани от официалните институции.
Препрочитането на статии от официалните критици на времето, както и на публикации от сравнително по-малко ангажирани с идеологически задачи изкуствоведи и художници, ни убеждава, че има различия в приемането на изкуството отвъд Желязната завеса. Ясно се открояват отлики между коментарите на френското и американското изкуство през 1960-те. Докато международните изяви на американското изкуство като цяло се свързват с абстрактната живопис и поп-арта, определяни като "упадъчни", престижът на френското изкуство е “акредитиран” посредством славата на Парижката школа в десетилетията преди Втората световна война, левите художниците, близки до Френската комунистическа партия, както и политическите творби на Пабло Пикасо, сред които най-прославена е "Герника".
Достъпността на публикациите в пресата, както и предадените в ЦДА архиви на Съюза на българските художници от времето до края на 1970-те години са предпоставки за изпълнимостта на задачата. Възможността да ползвам френски език е също улесняващо обстоятелство.