30 мар 2016

Български музикален театър 1890-2001 г. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл

Изданието обхваща процеси в дейността на 11 държавни и 50 частни трупи за опера, балет, оперета и мюзикъл в София, Стара Загора, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Лом, Казанлък, Кърджали, Ямбол, Видин, Ловеч, Пазарджик, Сливен, Добрич, Кюстендил — от тяхната предистория до края на 2001 г.
Целта на авторите е да съхранят паметта за изминатия път от отделните музикални театри и да потърсят паралел в тяхното развитие, като покажат с изобилие от факти (репертоар, певци, постановки) и аргументи (естетика, път на развитие) принадлежността на българския музикален театър към европейската професионална музикалнотеатрална традиция.

Заглавие: Български музикален театър 1890-2001 г. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл
Автор: Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева
ISBN: 9789543220123
Година: 2005
Категория: енциклопедия