1 юни 2016

Пътищата на балканските зографи и поствизантийското художествено наследство в България (дог. № ДФНИ К 02/8)

Автор проф. д-р Бисерка Пенкова от сектор Изобразителни изкуства
От 27 Май 2016 до 27 Септември 2018

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

Основната цел на проекта е чрез проучването на паметници на църковната монументална живопис в България, Гърция, Македония и Сърбия да покаже как свободното движение на  зографски екипи и творчески идеи спомага за обогатяването на балканското художествено наследство от поствизантийския период.
Тъй като проектът представлява пилотен вариант на по-обширно изследване на ателиетата и зографите, работили из Балканския полуостров в рамките на Османската империя, изследването се ограничава до някои зографски ателиета, работили в България, Македония, Сърбия и Гърция. На следващ етап се предвижда да бъдат анализирани връзките на църковната живопис от поствизантийския период в България и с други художнически сдружения, чиито творби са запазени по земите на днешните балкански държави.