1 юни 2016

Преосмисляйки историите на изкуствата през XX век

"Защо преосмисляйки"? Защо сега? Какво в днешната динамична културна ситуация,пренаситена от разнородни информационни потоци,стимулира очакването за история, която да представя възлови идеи и водещи естетически тенденции, артикулирани специфично в сферата на различни изкуства? Какво, от друга страна, се оказва бариера в осъзнаването на действителната флуидност, динамика и нарастваща роля на усилени взаимодействия между културите в съвременния свят, особено когато става дума за естетически новости, наблюдавани в хода на XX век? Разсъждавайки в такава насока, изследователи от България, Великобритания, Полша, Швеция и Русия преразглеждат ключови категории на културната история и установени модуси на историческата наука в областите на отделните изкуствоведски дисциплини, както и иновативни аспекти в полето на съвременната историческа мисъл.

Заглавие: Преосмисляйки историите на изкуствата през XX век
ISBN: 978-954-8594-57-8
Година: 2015
Категория: сборник