1 юни 2016

Алтернативни решения на съвременните търговски центрове

Монографията "Алтернативни решения на съвременните търговски центрове" на доц. д-р Мария Давчева е посветена на т.нар. "ритейл паркове" като вариант за бъдещото развитие на съвременните търговски центрове. Тя не разделя наука от практика, а предлага разглеждането на архитектурата като поливалентна, дълговечна и отговорна човешка дейност.

Заглавие: Алтернативни решения на съвременните търговски центрове
Автор: Мария Давчева
ISBN: 978-954-8594-52-3
Година: 2015
Категория: монография